فرماندار اصفهان ازروستای کفران بن رود دیدن کرد

کفیل در این برنامه از امامزاده سیدعلی بن ابراهیم وگلزار شهدای کفران بن رود بازدید واعتبار 200میلیون تومان درجهت سنگفرش این دومکان داد.

آخرین اخبار

تبلیغات