مصرف قلیان ۲ برابر شده است/افزایش مالیات دخانیات مصرف را پایین می‌آورد

معاون بهداشتی وزیر بهداشت گفت: افزایش مالیات دخانیات به طور ویژه‌ای با کاهش مصرف جوانان و افراد بی بضاعت مرتبط است.

آخرین اخبار