مالکیت فلسطین در قرآن/ 1

سرزمین فلسطین به ابراهیم (ع) عطا شد

پس از شکستن بت‌ها، حضرت ابراهیم دیگر نمی‌توانست در میان قومش زندگی کند. لذا خداوند به واسطه فرشته‌ای با وی سخن گفت و او را به سمت زمین فلسطین هدایت کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات