مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

پیمانکاران مسکن مهر باید تا یک سال به مالکان خدمات ارائه دهند

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: پیمانکاران مسکن مهر بر اساس قانون باید تا یک سال پس از تحویل ملک به مالکان خدمات ارائه دهند.

آخرین اخبار

تبلیغات