رئیس سازمان امور مالیاتی کشور:

46 درصد بودجه جاری کشور از مالیات تأمین می‌شود

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت:‌ در حال حاضر 46 درصد بودجه جاری کشور از طریق مالیات تأمین می‌شود این عدد در پایان برنامه پنجم توسعه کشور باید به 100 درصد برسد که با توجه به این نرخ رسیدن به این هدف بعید می‌باشد.

فشار مالیاتی بر مردم اصفهان زیاد است

فشار مالیاتی بر مردم اصفهان زیاد است

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: متأسفانه فشار مالیات بر مردم اصفهان آن‌ قدر زیاد بوده که برای ما دغدغه‌آور شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات