من شاخص مبارزه با فساد هستم

مصطفی پورمحمدی با بیان اینکه من شاخص مبارزه با فساد هستم، گفت: در سال گذشته ۷۰۲ هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی الکترونیکی گردش مالی داشتیم.

آخرین اخبار

تبلیغات