انگور ؛ کیلویی ۶۰ هزار تومان!/ مافیای میوه در دست یک خانواده

موضوع گران بودن میوه در کشور و آمار شگفت انگیز کشف میوه های قاچاق، بحث دیشب گفتگوی ویژه خبری بود. اینطور که پیداست بازار میوه با بی نظمی و بلبشوی بسیاری روبروست.

آخرین اخبار

تبلیغات