کلاف پیچیده‎ای که باز شدنی نیست!

مافیای جدید اقتصادی به نام «سهام عدالت»

«سهام عدالت» که قرار بود به توزیع عادلانه ثروت میان اقشار مردم بینجامد بعد از 10 سال به کلاف پیچیده‎ای تبدیل شده که پاسخگویی نیز ندارد.

آخرین اخبار

تبلیغات