فرمانده انتظامی اصفهان:

مافیای مواد مخدر در اصفهان مغلوب پلیس شد

فرمانده انتظامی اصفهان با بیان اینکه مافیای مواد مخدر مغلوب پلیس شد، گفت: محموله ۴۰۱ کیلوگرمی مواد مخدر در عملیات پیچیده پلیس استان اصفهان کشف شد.

آخرین اخبار

تبلیغات