معاون جهاد کشاورزی اصفهان مطرح کرد

اراضی کشاورزی اصفهان در انتظار جاری شدن زاینده‌رود

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان وی با اشاره به بازگشایی آب رودخانه زاینده‌رود گفت : برای کشت پاییزه امسال پیش‌بینی می‌شود حدود 40هزار هکتار از اراضی کشاورزی با استفاده از آب رودخانه در سطح استان اصفهان زیر کشت برود.

آخرین اخبار

تبلیغات