اختصاص بیش از یک‌هزار میلیارد تومان به بخش مکانیزاسیون کشاورزی کشور

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت کشاورزی از اختصاص بیش از یک‌هزار میلیارد تومان در کمتر از یک سال به بخش مکانیزاسیون کشاورزی کشور خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات