پیگیری همه مسئولین را میطلبد

سایت واحه ورزنه قطعه مثبت پازل اشتغال/ موانع را از جلوی راه برداریم

شفیعی عضو شورای ورزنه گفت: می بایست با حمایت از سرمایه گذار سایت واحه اشتغال گردشگری این بخش را به زودی به همه کشور نشان دهیم و با پیگیری مستمر مشکلات این بخش را مرتفع کنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات