ماجرای ماسک های بازیافتی از شایعه تا واقعیت

پخش فیلمی در فضای مجازی موجب شد تا شایعاتی مبنی بر توزیع ماسک های بازیافتی بین مردم بیشتر شود از این رو به صحت و سقم این موضوع دراین گزارش پرداخته ایم.

آخرین اخبار

تبلیغات