ماست فروشي كه ميلياردر شد

نام آقای اولوکایا که کرد ترکیه است، در فهرست میلیاردرهای سال 2013 مجله فوربس قرار دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات