مسئول رسیدگی به شکایات آرایشگاه های زنانه

افزایش مراجعات مردان به آرایشگاه‌های زنانه!

مسئول رسیدگی به شکایات آرایشگاه های زنانه اصفهان گفت: تعرفه آرایشگاه‌های زنانه اصفهان برداشته شد و هر واحد صنفی بر اساس هزینه‌ها تعرفه خود را تعیین می‌کند.

آخرین اخبار

تبلیغات