تفرقه افکنی در جامعه قرآنی گناهی نابخشودنی است

حجت الاسلام شامحمدی گفت: تفرقه افکنی در جامعه قرآنی گناهی نابخشودنی است.

آخرین اخبار

تبلیغات