مردم می‌دانند که مارک‌ها اصل نیست

معضل مارک‌های اجنبی روی پوشاک ایرانی!

سال‌هاست که تولیدکنندگان ایرانی برای فروش محصولاتشان از مارک خارجی استفاده می‌کنند. سری به صنف مارک فروشان زدیم. افرادی که می‌گویند این ایام سفارش مارک ایرانی نسبت به قبل رونق گرفته است.

آخرین اخبار

تبلیغات