ابداعی زیر دستان انگلیس؛

فتنه مذهبی و بحران آفرینی، کلید حل مشکلات غرب

داعش نیز در حال حاضر با سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن در منطقه پیشروی کرده است و این درحالی است که بحران آفرینی فرقه ای-مذهبی، سیاستی است که به وسیله آن بین فرقه های مذهبی مختلف تفرقه ایجاد می شود و “دیگری” از آن سود می برد.

آخرین اخبار

تبلیغات