9هزار زنداني چك و مهريه در كشور

مادی گرایی بلای جان ازدواج/چرا برخی خانواده ها دختر خود را می فروشند؟!

این روزها بسیاری از دختران و پسران مجرد به منظور آشنایی بیشتر با یکدیگر از طرق مختلف، مجازی تا خیابانی و دانشگاهی رابطه برقرار می کنند. این در حالی است که بسیاری از این روابط به ازدواج ختم نمی شود و دختران و پسران درگیر آسیب های روحی و عاطفی می شوند. علاوه بر آن فرصت های ازدواج را از دست داده …

آخرین اخبار

تبلیغات