واکنش به رخدادهای اجتماعي

مادیات و نفس‌پرستی دو دلیل اصلی شکل گرفتن بی‌تفاوتی/ وقتی فیلم گرفتن جای کمک کردن را می گیرد

«زمانه به گونه‌ای شده که وقتی فردی عیب و نقصی در کسی می‌بیند، خدا را شکر می‌کند که خود از آن عیب مبرا است. »

آخرین اخبار

تبلیغات