رییس اداره مادی‌ها و انهار شهرداری اصفهان:

ریه‌های شهر اصفهان در حال نابودی است

مسئولیت آبرسانی به ریه‌های شهر اصفهان كه خود یكی از مناطق گردشگری این شهر به شمار می رود بر عهده استانداری و شركت آب منطقه‌ای اصفهان است ولی هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند.

آخرین اخبار

تبلیغات