در انتظار یک دیدار

ابهام در سفر وزیر نیرو به شرق اصفهان

پیرو جلسه وزیر نیرو با نماینده کشاورزان اصفهان که در تهران برگزار شد، مقرر گردید وزیر نیرو بازدید میدانی از منطقه شرق اصفهان داشته باشد، حال کشاورزان منتظرتحقق دیدار هستند.

آخرین اخبار

تبلیغات