اعتیاد به متادون بهتر از اعتیاد به سایر مخدرها است

کارشناس مسئول پیشگیری اعتیاد اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: پروتکل متادون درمانی یک روش بین‌المللی است و تمام افرادی که می‌خواهند ماده مخدر را کنار بگذارند به ویژه تزریق، باید از شربت یا قرص متادون استفاده کنند.

گزارش/ لطفا این گزارش را اطلاع رسانی کنید

فرشته‌اي كه شما را پودر مي‌كند/ حقايقي در مورد ماده مخدري كه شبيه كاغذ است+عکس

«ماده مخدر ماشروم برای نخستين بار در استان فارس کشف شد»،اين خبر مدتي بود كه بسياري از رسانه ها و مردم را درگير خود كرده بود، اينكه ماشروم چيست؟ چگونه وارد ايران شده است و عوارض آن چه مي‌تواند باشد؛ بسياري از رسانه ها سعي كردند كه اين ماده را با معرفي نام آن و اينكه از كجا نشات گرفته سرهم‌بندي كنند و عده‌اي نيز بي خيال از كنار آن عبور كردند. اما سوال اينجاست آيا انكار و عدم صحبت از اين ماده به معناي نبود آن است؟

آخرین اخبار