چگونیان:

کتابخانه‌های اختصاصی بانوان پشتوانه فرهنگی کتابخوانی برای آیندگان است

مدیر کتابخانه اختصاصی بانوان گفت: کتابخانه‌های اختصاصی بانوان با فراهم کردن تمامی امکانات برای مادر و فرزند درایجاد پشتوانه فرهنگی کتابخوانی برای آیندگان بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

آخرین اخبار

تبلیغات