عضو انجمن تحقیقات طب سنتی ایران عنوان کرد

چرا چاق می شویم؟

عضو فعال انجمن تحقیقات طب سنتی ایران گفت: هرچه رطوبت مزاج بیشتر باشد، چاقی بیشتر خواهد شد. حال اگر این رطوبت با گرمی همراه باشد، چاقی از نوع «لحمی» است یعنی عضلات در بدن بیشتر است.

آخرین اخبار

تبلیغات