الگویی بی نظیر برای بانوان؛

سیری در «مادرانه های فاطمی»

آموزه های فاطمی به ویژه مادرانه های آن حضرت کاملاً در دسترس بشر است و می تواند الگوی بشر قرار گیرد زیرا طرح خلاف این مدعا، در واقع تأکید قرآن و روایات در ضرورت انتخاب پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) به عنوان الگو را خدشه دار می سازد.

فناوری مادرانه

دانشمندان موفق به ساخت یک دستگاه ویژه شده‌اند که با چسبیدن به بدن نوزاد می‌تواند در شرایط خواب بودن او نیز اطلاعات حرارتی بدن او را به مادر نشان دهد.

آخرین اخبار

تبلیغات