ماجرای تلخ فوت پدر و فرزندانش در کانال آب حمیدیه

مسئول خدمات شهری و آتش‌نشانی شهرستان حمیدیه ماجرای تراژدی تلخ فوت پدر و فرزندانش در کانال آب حمیدیه را تشریح کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات