10 آسیب اجتماعی حقوق‌های نجومی

یکی از نکات قابل توجه در ماجرای افشای سریالی فیش‌های حقوقی نجومی بازتاب اجتماعی این ماجرا و تاثیرگذاری آن بین افکار عمومی است.

آخرین اخبار

تبلیغات