طی مراسمی

مدیرکل امور شعب بانک مهر اقتصاد استان اصفهان معرفی شد

علیرضا زمانی به عنوان مدیرکل امور شعب بانک مهر اقتصاد استان اصفهان معرفی و از خدمات حمید نوری تقدیر شد.

آخرین اخبار

تبلیغات