رئیس هیئت ورزش‌های بومی محلی اصفهان:

هدف اصفهان سکونشینی در نخستین لیگ کشتی با چوخه کشور است

رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان اصفهان گفت: تیم اصفهان به تازگی در رشته کشتی با چوخه فعالیت خود را شروع کرده اما سعی داریم با تلاش بسیار حداقل یکی از سکوهای لیگ این رشته را در اختیار بگیریم.

آخرین اخبار