معرفی قهرمان مسابقات لیگ فوتسال شهرستان اصفهان:

اصفهان پرده ورزنه بر سکوی قهرمانی ایستاد/ تصاویر

دیدار فینال لیگ فوتسال شهرستان اصفهان با برگزاری دیدار فینال مسابقات، مابین دو تیم اصفهان پرده ورزنه و پیام نوین ورزنه به کار خود پایان داد.

همراه با ورزش شرق اصفهان:

هفته تساوی ها در لیگ فوتسال شهرستان اصفهان

هفته ششم لیگ فوتسال با ادامه صدر نشینی تیم نصر آباد و ادامه رقابت سنگین تیم ها در گروه دوم به کار خود پایان داد.

هفته پنجم لیگ فوتسال شهرستان اصفهان:

لیگ فوتسال شهرستان با صدرنشینی نصر آباد و پیام نوین خوراسگان

تیم های کانون غدیر نصر آباد و پیام نوین خوراسگان در گروهای اول و دوم لیگ فوتسال شهرستان صدر نشین مسابقات شدند.

همراه با ورزش شرق اصفهان:

عبور 32 گل از روی خط دروازه ها در هفته چهارم لیگ فوتسال شهرستان اصفهان

ادامه روند پیروزی های کانون غدیر نصر آباد و شکست سنگین موبایل ماهان صدر نشین گروه دوم لیگ فوتسال شهرستان اصفهان شد.

همراه با ورزش شرق اصفهان:

دیدار رفت فینال لیگ فوتسال شهرستان اصفهان

دیدار رفت فینال مسابقات لیگ فوتسال شهرستان اصفهان روز گذشته به میزبانی شهر نیک اباد با تساوی دو تیم گسترش جرقویه و منتخب هرند برگزار گردید.

آخرین اخبار

تبلیغات