همراه با ورزش شرق اصفهان:

تیم عرفان هرند صدر نشین لیگ فوتسال استان اصفهان

دیدار تیم های عرفان هرند و تربیت یزدان شهر در هفته دوم لیگ فوتسال آسیا ویژه استان اصفهان برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات