هم زمان بابرگزاری لیگ جهانی والیبال

شکستن حرمت ها در ماه مبارک رمضان در خواب غفلت متدینین

در سال های گذشته وقتی حضور بانوان تماشاگر برای تماشای مسابقات فوتبال و … مطرح می شد علما و بزرگان اعتراض خود را اعلام نمودند. اعتراض آنها چند دلیل مهم شرعی داشت. اول اینکه نگاه کردن بانوان به بدن نیمه عریان مردان ،که در مسابقات ورزشی اینگونه است، حرمت شرعی دارد. دوم بحث اختلاط زن و مرد و هنجارشکنی های فراوان مانند رقص زنان و… است که بارها این رفتار مشاهده شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات