رئیس هیئت ژیمناستیک استان اصفهان:

میزبانی اصفهان در لیگ آکروژیم رضایت‌بخش بود

رئیس هیئت ژیمناستیک استان اصفهان گفت: میزبانی اصفهان در لیگ آکروژیم رضایت‌بخش بود.

آخرین اخبار

تبلیغات