در دنیای مجازی امروز:

فرهنگ چندین و چند ساله ای که دستخوش شهوت شده است

شما به عنوان یک کاربر ساده ی اینترنت، روزانه با چندین لینک و سایت و تبلیغ زننده دست و پنجه نرم می کنید که دست از قضا بیشترین تعداد کلیک خور در این فضا را به خود اختصاص داده است.

آخرین اخبار

تبلیغات