با حضور لیلا زارع کلید می خورد؛

زاینده رود در حباب

فیلم کوتاه تجربی «حباب» به زودی در اصفهان کلید می‌خورد. این فیلم به زندگی زاینده‌رود و خشکی این رود کهن و امید به زندگی دوباره آن در قالبی تجربی و مدرن می‌پردازد.

آخرین اخبار

تبلیغات