عذرخواهی این هنرمند از مردم

جکی چان ستاره فیلم های رزمی جهان و تبعه هنگ کنگ روز پنجشنبه در پی تخلف و دستگیری پسرش از مردم عذرخواهی کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات