برای وحدت حداکثری؛

نهضت «انصراف به نفع اتحاد» مهم‌ترین استراتژی اصولگرایان

مهم‌ترین استراتژی این روزهای اصولگرایان در همه شهرها و به ویژه اصفهان نهضت «انصراف به نفع اتحاد» بوده که نامزدهای اصولگرا با انصراف به نفع لیست مجمع اصولگرایان، موجبات وحدت حداکثری و موفقیت بیشتر اصولگرایان را به وجود می‌آورند.

آخرین اخبار

تبلیغات