بعد از شیگلوزیس؛ ویروسی دیگر در راه است

سبزیجات آلوده، پای “عفونت لیستریایی” را به اصفهان می‌کشاند؟

عفونت لیستریا یا لیستریوزیس نوعی بیماری مشترک میان انسان و حیوان است که معمولا دراثرخوردن غذاهای آلوده و از طریق باکتری “ليستريا منوسيتوژنز” وارد بدن انسان می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات