انتخابات با لیست گزینشی؛

چرا باید به لیست ها گزینشی رای داد؟

در انتخابات 7 اسفند دشمن به صورت عریان تری وارد میدان شده و با حمایت از لیست های خاصی درصدصد، نفوذ در ارکان کشور است.

کارشناس مسائل سیاسی:

تلاش اصلاحات ارائه لیستی با حداکثر وزن سیاسی است

بهرامی گفت: امروز جریان اصلاح طلب به این نتیجه رسیده است که برای جذب ارا در انتخابات از چهره های لیدر خود استفاده کند.

فوری/

لیست کاندیداهای مجمع متحد اصولگرایان اصفهان مشخص شد/ اسامی

شنیده ها حاکی است در جلسه سه شنبه شب ۹۴/۱۱/۶ مجمع متحد اصولگرایان اصفهان، لیست پنج نفره زیر برای انتخابات مجلس مورد توافق و نهایی شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات