کارشناس مسوول پیش‌بینی هوای اصفهان:

بارور كردن ابرها در كشور ما، نه تنها مفيد نيست بلكه ضرر هم دارد

کارشناس مسوول پیش‌بینی هوای اصفهان با بيان اينكه بهترين پروژه‌هاي بارورسازي تاكنون، بيش از ۱۰ تا ۱۵ درصد جواب نداده است، گفت: بارور كردن ابرها در كشور ما، نه تنها مفيد نيست بلكه ضرر هم دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات