مقصر حادثه شکستگی لوله گاز شهرداری بود/مستندات موجود است

سخنگوی شرکت گاز گفت: برخلاف برخی شایعات و اظهارنظرها مقصر شکستگی لوله گاز در خیابان حکیم نظامی شهرداری اصفهان بوده و حتی این سازمان پس از وقوع این حادثه، تماسی نیز با مرکز امداد گاز داشته که به شکل مستند موجود است.

آخرین اخبار

تبلیغات