اقتصاد نود و چهار (3)

كمپين نخريدن خودروی داخلی با كمك دولت به نفع خودروسازان تمام شد

با گسترده شدن موج اجتماعی علیه خودروسازان، دولت به کمک آنها آمد و 2500 میلیارد تومان وام به خودروسازان داد تا در قالب وام 25 میلیونی، خودروهای چندماه انبارشده خود را به مردم بفروشند.

آخرین اخبار