رييس كميسيون حمل و نقل و محيط زيست شوراي اسلامي شهر اصفهان؛

وزير نيرو اصفهان را شهري برخوردار و زياده خواه معرفي كرده است/ از استيضاح وزير نيرو حمايت مي كنيم

رييس كميسيون حمل و نقل و محيط زيست شوراي اسلامي شهر اصفهان با اشاره به صحبت هاي وزير نيرو در رابطه با اصفهان گفت: صحبت هاي وزير نيرو در شان مردم اصفهان نيست و ما از استيضاح وزير نيرو حمايت مي كنيم.

آخرین اخبار