ابوالفضل ابوترابی در تذکر شفاهی مجلس شورای اسلامی:

مردم و نمایندگان اصفهان با انتقال آب زاینده رود به رفسنجان به شدت مخالفند

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با انتقاد از طرح‌های اجرا شده بر روی سد زاینده‌رود در دولت‌های قبل گفت: نمایندگان اصفهان در مجلس با انتقال آب زاینده‌رود به رفسنجان به شدت مخالفند و از طرح تونل بهشت آباد حمایت می‌کنند.

آخرین اخبار