حرکت فعال کمیته امداد در راستای آموزش مبارزه با اعتیاد

اعتياد ويرانگر سلامت اجتماع و خانواده

کلاس آموزشی اعتیاد در بین زنان سرپرست خانوار کوهپایه با حضور فرمانده کلانتری بخش برگزار شد.

زنگی که نیکوکاری را در کوهپایه به ثبت رساند

زنگ نیکوکاری به صورت نمادین در مدرسه بیت الهدی شهر کوهپایه با همکاری کمیته امداد کوهپایه و آموزش و پرورش زده شد.

آخرین اخبار