مدیرکل کمیته اصفهان عنوان کرد‌

رشد ۳۲ درصدی کمک به اکرام ایتام تحت پوشش کمیته امداد اصفهان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان گفت: بر اساس آمار، میزان کمک‌های امسال مردم استان اصفهان به ایتام ۳۲ درصد رشد داشته است.

آخرین اخبار