با برتری در مسابقات انتخابی صورت گرفت

دعوت از 3 کماندار اصفهانی به تیم ملی تیراندازی

پس از برگزاری مسابقات انتخابی، سه کماندار اصفهانی به عضویت تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان درآمدند.

آخرین اخبار