فرماندار اصفهان تأکید کرد

پرهیز از پرداختن به بدعت‌ها و خرافه‌های مذهبی در عزاداری‌های محرم

فرماندار اصفهان بر پرهیز از پرداختن به بدعت‌ها و خرافه‌های مذهبی در عزاداری‌های ماه محرم تأکید کرد.

آخرین اخبار