مدیرکل دفتر بهم پیوسته منابع آب حوضه آبریز فلات مرکزی ایران اعلام کرد:

ادامه جریان زاینده رود تا خرداد سال آینده/اختصاص ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب برای کشت پاییزه اصفهان

مدیرکل دفتر مدیریت منابع آب به‌هم پیوسته حوضه‌های آبریز فلات مرکزی شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه جریان آب در زاینده‌رود تا پایان خردادماه سال آینده ادامه خواهد داشت، گفت: با رهاسازی آب در زاینده‌رود، افزون ‌بر ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب موردنیاز کشاورزان اصفهان برای کشت پاییزه تامین شد.

رئیس مجمع نمایندگان اصفهان:

آب زاینده‌رود برای کشت پائیزه رهاسازی می‌شود

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: آب زاینده‌رود در تاریخ ۱۶ آبان ‌در منطقه اصفهان در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد و به مدت یک‌ماه این آب را رهاسازی می‌کنند تا کشت اولیه انجام شود.

آخرین اخبار